Om Devinagården

Om Devinagården

Devinagården är ett skyddat boende som ligger högt på skalan vad gäller säkerhet, kunskap och insatser.  

Som hjälpsökande utifrån våldsutsatthet så kan behoven av stöd vara både komplexa och omfattande. Utsattheten och behovet av skydd tar heller inte hänsyn till andra sårbarheter eller sjukdomstillstånd vilket gör att målgruppen är långt ifrån homogen. 

Vårt arbete innebär att möta kvinnan där hon är oavsett tidigare erfarenheter eller behov av stöd och hjälp inom andra områden än bara skydd. Vi förstår att konsekvenserna av våld, hot och rädsla påverkar en människa på ett mycket djupt plan.

Vårt mål är att igenom kunskap, trygghet och känslomässig läkning ge dessa kvinnor och barn förutsättningar att skapa sig ett bättre liv över tid.

Kontakta Devinagården:

070-620 28 33 (070-674 50 10) –

info@jeanco.se

Det går även bra att kontakta oss via formuläret nedan.