Hem

Devinagården ligger vackert beläget i mellersta Sverige. Vårt boende är bemannat dygnet runt och ombesörjer kostnadsfritt transporter till och från boendet. Vi följer Socialstyrelsens kvalitetsindikationer för skyddade boenden.

Vårt boende erbjuder plats för kvinnor och medföljande barn. Vi har flera olika sovrum vilket innebär att vi kan ta emot familjer i alla storlekar, stora som små och hos oss är även husdjuren välkomna.

Vi har flera Gemensamma ytor som tex kök- matsalsrum, vardagsrum, badrum, tvättstuga, lekrum, pysselrum, biljardrum, och gym.

Vi har en stor trädgård med grillplats, gungor, sandlåda, rutschkana, klätterställning, studsmatta, volleybollnät, fotbollsmål m.m

På Devinagården ingår all mat och hygienartiklar.

Hög standard

Boendet håller mycket hög säkerhetsstandard med ett avancerat larmsystem, bevakningskameror, säkerhetsmodifierade fönster samt även belägringsrum för allvarligare risksituationer.

Vår kompetens

Vi har med omsorg handplockat vår personal utifrån deras kompetens och erfarenhet. Vi har därför inom personalgruppen lång erfarenhet av att arbeta med socialt arbete, KBT, MI-samtalsteknink med specialinriktning mot målgruppen våldsutsatta kvinnor, missbruksbehandling och psykisk ohälsa. Flertalet av personalen är även utbildade att utföra riskbedömningar som PATRIARK, SARA och FREDA.

Skolplikt

Alla barn har skolplikt och rätt till utbildning. Vi har goda kontakter med skolor i kommunen och kan få ut barnen i skolan inom sju dagar om det är aktuellt.

DÖDLIGT VÅLD MOT KVINNOR

“Under 2018 konstaterades 26 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation vid tidpunkten för brottet eller tidigare. Det utgör närmare en fjärdedel (24 %) av samtliga fall av dödligt våld under året. Jämfört med 2017 är det 15 fler fall av dödligt våld i en parrelation, och även en större andel av det dödliga våldet totalt.

Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation uppgick till 22 fall 2018, vilket motsvarar 67 procent av samtliga fall av dödligt våld med kvinnliga offer under året. Dödligt våld mot män i en parrelation uppgick till 4 fall 2018, vilket utgjorde 5 procent av samtliga fall av dödligt våld med manliga offer.”

Källa: Brottsförebyggande rådet

 

Kontakt:

070-620 28 33  (070-674 50 10)

info@jeanco.se