Hem

Devinagården ligger vackert beläget i mellersta Sverige. Vårt boende är bemannat dygnet runt och ombesörjer kostnadsfritt transporter till och från boendet. Vi följer Socialstyrelsens kvalitetsindikationer för skyddade boenden.

Vårt boende erbjuder plats för kvinnor och medföljande barn. Vi har flera olika sovrum vilket innebär att vi kan ta emot familjer i alla storlekar, stora som små och hos oss är även husdjuren välkomna.

Vi har flera Gemensamma ytor som tex kök- matsalsrum, vardagsrum, badrum, tvättstuga, lekrum, pysselrum, biljardrum, och gym.

Vi har en stor trädgård med grillplats, gungor, sandlåda, rutschkana, klätterställning, studsmatta, volleybollnät, fotbollsmål m.m

På Devinagården ingår all mat och hygienartiklar.

Hög standard

Boendet håller mycket hög säkerhetsstandard med ett avancerat larmsystem, bevakningskameror, säkerhetsmodifierade fönster samt även belägringsrum för allvarligare risksituationer.

Vår kompetens

Vi har med omsorg handplockat vår personal utifrån deras kompetens och erfarenhet. Vi har därför inom personalgruppen lång erfarenhet av att arbeta med socialt arbete, KBT, MI-samtalsteknink med specialinriktning mot målgruppen våldsutsatta kvinnor, missbruksbehandling och psykisk ohälsa. Flertalet av personalen är även utbildade att utföra riskbedömningar som PATRIARK, SARA och FREDA.

Skolplikt

Alla barn har skolplikt och rätt till utbildning. Vi har goda kontakter med skolor i kommunen och kan få ut barnen i skolan inom sju dagar om det är aktuellt.

VÅLDET MOT KVINNOR

Våld är alla handlingar som smärtar, skadar, skrämmer eller kränker någon, eller hindrar någon från att göra det som han eller hon vill.

I Sverige är det ett brott att utsätta någon för våld. Detta gäller även för släkt eller familjemedlemmar. År 2018 polisanmäldes drygt 16 000 fall av misshandel mot kvinnor. I de allra flesta fall var förövaren en man och i 22 av fallen vad utgången dödlig för kvinnan.

Normaliseringsprocessen förklarar hur en kvinna som under lång tid levt med en man/familjemedlem som utsatt henne för våld och isoleras från sin omgivning, kommer att tro att våldet är en normal del av relationen. Det uppenbara blir osynligt och det onormala blir en del av livet.

Våld är ett samhällsproblem med enorma konsekvenser på alla nivåer. Ofta lägger man skulden på den utsatte att själv lösa problemet och be om hjälp. Vi tar ställning emot denna hållning. 

 

Kontakt:

070-620 28 33  (070-674 50 10)

info@jeanco.se